ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
“ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Μ.Η.Υ.-Π.”
 
 
Αλκέτου  25,
116 33 (Παγκράτι) ,
Αθήνα
Τηλ: 7520322, 9399682
Fax: 7560324, 7233113
 
Γενικά

 Ο Σύλλογος μας έχει ιδρυθεί το 1987 με ιδρυτικά μέλη 22 Μηχ/κούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  Τα μέλη του Συλλόγου μας είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
Ο Σύλλογος μας επίσης αποτελεί έναν απο τα Ιδρυτικά μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημονικών Συλλόγων Πληροφορικής (ΠΟΕΣΠ).

Σκοποί του Συλλόγου

                Σκοπούς του Συλλόγου αποτελούν :

Το  Καταστατικό του Συλλόγου μας  είναι στην διάθεσή σας.

Για να εγγραφείτε στο Σύλλογο στείλτε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στη Διεύθυνση του Συλλόγου με την ένδειξη :

                                  Προς τον
        Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
                                     (Υπόψην   κ. Γιάννη Βέργαδου)

την ακόλουθη αίτηση εγγραφής
 

Κι ακόμα .....

                                 Διοικητικό Συμβούλιο                  Ενδιαφέρουσες Σελίδες 

                           Νέα -Ανακοινώσεις                      Tαχυδρομείο
 
 
 
 

Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ Σόλωνος 53 & Σίνα, 10672 Αθήνα Τηλ.: (01)3671100 Fax: (01)3671101